Těžké a nadrozměrné přepravy

včetně doprovodů a povolení vrámci celé Evropy


Vnitrostátní a mezinárodní přepravy

silniční, železniční, lodní, námořní, letecká, kontejnery


Kombinované přepravy

do celého světa


Kompletní spediční a logistické služby

„Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.“ Mark Twain