Těžké a nadrozměrné přepravy

včetně doprovodů a povolení vrámci celé Evropy


Vnitrostátní a mezinárodní přepravy

silniční, železniční, lodní, námořní, letecká, kontejnery


Kombinované přepravy

do celého světa


Kompletní spediční a logistické služby

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich